Wykształcenie

2008 - 2012

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa)
Wydział: Nauk o Zwierzętach
Kierunek: Zootechnika
Specjalizacja: Hodowla Małych Zwierząt Użytkowych i Amatorskich
Stopień: 1

2012 - 2013

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa)
Wydział: Nauk o Zwierzętach
Kierunek: Zootechnika
Specjalizacja: Dzikie zwierzęta
Stopień: 2

2009 - 2012

Akademia Pedagogiki Specjalnej (Warszawa)
Wydział: Nauk Pedagogicznych
Kierunek: Pedagogika Specjalna
Specjalizacja: Pedagogika Niepełnosprawnych Intelektualnie
Stopień: 1

2014 - do teraz

Studium Doktoranckie Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Zakład Zachowania się Zwierząt