Ważne wydarzenia

ATM2017

Agata Kokocińska-Kusiak była pomysłodawczynią i przewodniczącą komitetu organizacyjnego pierwszej międzynarodowej konferencji dotyczącej szkolenia zwierząt:
Animal Training Methods - Metody Treningu Zwierząt ATM2017.


LXXXI Zjazd Naukowy PTZ


Międzynarodowa konferencja "Dog in Animal Assisted Intervention"