Kwalifikacje zawodowe - kursy i szkolenia

2011

Kurs szkoleniowy z zakresu oceny składu i jakości karm gotowych dla psów i kotów w fabryce Mars Polska.

2013

Szkolenie organizowane przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych pt. "Najlepsze praktyki w zakresie ochrony rzadkich gatunków: węża eskulapa, gniewosza plamistego, żółwia błotnego". Bestpractice-life.

2013

Szkolenie organizowane przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych pt.: "Najlepsze praktyki w zakresie ochrony wilka, niedźwiedzia i rysia". Bestpractice-life.

2014

Stellar Telemetry, międzynarodowe warsztaty szkoleniowe w IMDiK PAN w Warszawie.

2014

Warsztaty szkoleniowe "Poprawa dobrostanu zwierząt - podejście praktyczne", sesja "Poprawa dobrostanu zwierząt schroniskowych". Dyrekcja generalna ds zdrowia i konsumentow, Wydział medycyny weterynaryjnej sggw, europejska federacja lekarzy weterynarii (FVE), krajowa izba lekarsko weterynaryjna, głowny lekarz weterynarii, warszawska izba lekarsko- weterynaryjna.

2014

Warsztaty szkoleniowe "Poprawa dobrostanu zwierząt - podejście praktyczne". Sekcja Dobrostanu Zwierząt Nieudomowionych utrzymywanych w ogrodach zoologicznych. Sesja teoretyczna i praktyczna w/w warsztatów. Dyrekcja generalna ds zdrowia i konsumentow, Wydział medycyny weterynaryjnej sggw, europejska federacja lekarzy weterynarii (FVE, krajowa izba lekarsko weterynaryjna, głowny lekarz weterynarii, warszawska izba lekarsko - weterynaryjna.

2016

Warsztaty laboratoryjne. Praktyczne zastosowanie metod chromatografii gazowej oraz GC-MS. Centrum Edukacji CE2.

2016

Nowe możliwości wysokoprzepustowych badań in vivo i in vitro. AnimaLab, Centralne Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych CEPT.

2017

Ukończenie kursu trenerskiego CANID- Trener psów.

2017

Ukończenie kursu nadającego kwalifikacje zoopsychologa. Europejskie Studium Przygotowania Zawodowego I Wiedzy Praktycznej.

2017

Advanced Diploma In The Practical Aspects Of Companion Animal Behaviour And Training- Kurs nadający kwalifikacje behawiorysty COAPE.