Działalność organizacyjna

2012

Członkostwo w Polskim Towarzystwie Etologicznym.

2016 - do teraz

Wejście do zarządu Polskiego Towarzystwa Etologicznego, objęcie funkcji skarbnika.

2016 - do teraz

Wejście do zarządu Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.

2017 - w trakcie

Inicjatorka i główna organizatorka pierwszej międzynarodowej konferencji "Animal Training Methods - Metody Treningu Zwierząt ATM2017" (18-19 listopada 2017 roku).