Działalność dydaktyczna

2014 - do teraz

Prowadzenie wykładów z przedmiotów "dobrostan zwierząt" oraz "zoopsychologia" w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

2015 - do teraz

Prowadzenie kursów z zakresu zoopsychologii, behawioru psów i kotów oraz zooterapii i treningu psów na Uniwersytecie Otwartym SGGW.