Doniesienia konferencyjne

Kokocińska-Kusiak A.M., wykład: Trening a pojęcie potrzeby, czyli jak ujarzmić psa nadpobudliwego. Międzynarodowa konferencja „Animal Training Methods- Metody treningu zwierząt ATM2017” SGGW Warszawa, 18-19.11.2017,

Kokocińska-Kusiak Agata, Etologia w praktyce dogoterapeuty, czyli istota komunikacji człowiek-pies, WARSZTATY ZOOTECHNICZNE Behawior i dobrostan w chowie i produkcji zwierząt, 15.11.2017 roku - wykład na zaproszenie

Kokocińska A.M., Jezierski T., Góral- Radziszewska Katarzyna, Preferencje olfaktoryczne myszy w wyborze zapachu moczu osobników z czerniakiem i osobników zdrowych.
V Ogólnopolska Konferencja "Zwierzęta w badaniach naukowych”, 11-13.09.2017, Warszawa

Kokocińska-Kusiak A.M., Jezierski T., Góral- Radziszewska K. Mice olfactory discrimination of urine of conspecifics with melanoma using behavioural methods. 35 Międzynarodowa konferencja etologiczna Behaviour 2017, 30.07- 4.08.2017, Portugalia

Kokocińska-Kusiak A.M., Stymulacja węchowa jako element wzbogacenia środowiska zapobiegający zaburzeniom psychicznym psów i kotów. Seminarium podczas posiedzenia Polskiego Towarzystwa Etologicznego, 19.01.2017, Warszawa

Kokocinska A.M., Stymulacja olfaktoryczna jako element wzbogacenia środowiska zapobiegający zaburzeniom psychicznym zwierząt towarzyszących i dzikich utrzymywanych w niewoli. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ „INNOWACYJNOŚĆ NAUK O ZWIERZĘTACH W XXI WIEKU” , 21-23.09.2016 Warszawa, Materiały konferencyjne str. 231

Kokocinska A.M., Pheromones – does humans uses them? Facts and Myths.
4th International Seminar on Behavioral Methods, 8-10.09.2016, Katowice

Kokocinska A.M., Stymulacja węchowa jako element wzbogacenia środowiska zapobiegający zaburzeniom psychicznym psów i kotów. IV Ogólnopolska Studencka Koferencja Teriologiczna (OSKT), 26-29.05.2016, Wrocław

Kokocinska A.M., Układ nagrody a emocje i ich rola w komunikacji człowiek- zwierzę.
IV Ogólnopolska Studencka Koferencja Teriologiczna (OSKT), 26-29.05.2016, Wrocław

Kokocinska A.M., Terapia i trening psów z wykorzystaniem układu nagrody.
IV Ogólnopolska Studencka Koferencja Teriologiczna (OSKT), 26-29.05.2016, Wrocław

Kokocinska A.M., Jezierski T., Barłowska K., Olfactory stimulation as an element of environmental enrichment preventing mental disorders in animals, Olfaction & Issues 2016, 23-24.05.2016, Mediolan

Kokocinska A.M. Wykrywanie markerów zapachowych nowotworów w moczu myszy z zastosowaniem metod behawioralnych i analitycznych. 19.05.2016, Instytut Zootechniki PIB, Balice

Kokocińska A.M., Rola emocji w relacji człowiek-zwierzę, czyli jak wykorzystać układ nagrody. Tydzień mózgu 2016, 19.03.2016, Warszawa

Kokocińska A.M., Rola emocji w tresurze psów, PANel Wiedzy, 24.02.2016, Warszawa

Kokocińska A.M., Dobrostan psów i innych zwierząt wykorzystywanych w zooterapii LXXX Zjazd Naukowy PTZ, 21-23.09.2015, Bydgoszcz (III miejsce w sesji młodych naukowców)

Kokocińska A.M., Methods of identify the sex cycle phase of laboratory mouse. Konferencja - Zwierzęta w badaniach naukowych, 7-9.09.2015

Kokocińska A.M., The search for olfactory markers of tumor. Konferencja - Zwierzęta w badaniach naukowych, 7-9.09.2015

Kokocińska A.M., Rola feromonów i innych substancji semiochemicznych w zachowaniu zwierząt. Wpływ maskowania feromonów płciowych na zachowania rozrodcze myszy. Konferencja Mechanizmy zachowań zwierząt oraz możliwości ich modelowania, 15.05.2015, Wrocław

Kokocińska A.M., Juszczak G., Detour test in mice, Konferencja Mechanizmy zachowań zwierząt oraz możliwości ich modelowania, 15.05.2015, Wrocław

Kokocińska A.M., Jezierski T., Preferencje zapachowe myszy laboratoryjnych. Behawioralne i analityczne modele doświadczalne. Konferencja Mechanizmy zachowań zwierząt oraz możliwości ich modelowania, 15.05.2015, Wrocław

Kokocińska A.M., Rola komunikacji węchowej w świecie zwierząt makrosmatycznych. 23-24.05.2015 III Ogólnopolska Studencka Konferencja Teriologiczna we Wrocławiu

Kokocińska A.M., Juszczak G., Detour test in mice, 18-20.09.2014 3rd International Seminar on Behavioral Methods in Szczyrk

Kokocińska A.M., The role of pheromones and other semiochemical in animal behavior. The impact of sex pheromones masking on laboratory mouse mating. The European Conference on Behavioural Biology (ECBB), 17-20.07.2014, Praga

Kokocińska A.M., The role of pheromones and other semiochemical in behavior of macrosmatic animals., I Konferencja Młodych Naukowców: Biotechnologia w produkcji zwierzęcej, 24-25.04.2014, SGGW Warszawa

Kokocińska A.M., Ethogram as a main technique for determining the reproductive behavior disorders, I Konferencja Młodych Naukowców: Biotechnologia w produkcji zwierzęcej, 24-25.04.2014, SGGW Warszawa