O mnie

mgr inż. Agata Maria Kokocińska
fot. Kamila Braulińska

Agata Maria Kokocińska – etolog, zoopsycholog i trener psów.

Z wykształcenia inżynier zootechniki w specjalności Hodowla Małych Zwierząt Użytkowych i Amatorskich, magister zootechniki w specjalności Dzikie Zwierzęta (Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW w Warszawie), a także pedagog specjalny (Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie).

Doktorantka w Zakładzie Zachowania się Zwierząt Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN. Wykłada na Wydziale Nauk o Zwierzętach oraz Uniwersytecie Otwartym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Etologicznego i Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, a także członkini Polskiego Towarzystwa Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych PolLASA.

Autorka kursów, takich jak "Zoopsychologia", "Behawior psa", "Zooterapia w pigułce" i wielu innych.

Aktywny naukowiec, prelegentka na wielu behawioralnych i olfaktorycznych konferencjach międzynarodowych i krajowych. Prowadzi badania z zakresu biologicznych mechanizmów zachowań, psychologii zwierząt i zoosemiotyki. Szczególnie interesują ją zagadnienia związane z temperamentem i osobowością zwierząt, a także ich emocjonalne życie. Prawdziwa miłośniczka zwierząt zaangażowana w ich dobrostan.

Moje zainteresowania oscylują wokół szeroko pojętego behawioru, zwracając szczególną uwagę na komunikację w świecie zwierząt. Wybitnie intersującym mnie zagadnieniem jest temperament i osobowość zwierząt. Badam także wpływ emocji na uczenie się oraz możliwości zwierzęcego węchu i wykorzystanie ich w praktyce. W każdym projekcie kładę ogromny nacisk na wykorzystanie danej wiedzy w dbaniu o dobrostan zwierząt. Moim największym autorytetem w dziedzinie etologii jest jej twórca - Konrad Lorenz oraz Niko Tinbergen.

Stopień inżyniera zootechniki zdobyłam broniąc pracę pt.: "Zoosemiotyka jako podstawa badania interakcji człowiek - zwierzę na przykładzie wybranych gatunków (pies domowy, kot domowy i szczur laboratoryjny)" napisaną pod okiem Prof. SGGW dr. Hab. Tadeusza Kalety.
Jest to praca o charakterze przeglądowym, w której skupiłam się na pewnego rodzaju usystematyzowaniu pojęć dotyczących ogólnie etologii, behawioru i zoosemiotyki. Głównym celem pracy było wskazanie istotności badania i nauki o komunikacji (zarówno wewnątrzgatunkowej, jak i międzygatunkowej), w celu stworzenia prawidłowych relacji i więzi miedzy człowiekiem a zwierzęciem, a co za tym idzie - przede wszystkim w celu stworzenia odpowiednich warunków psychofizycznych dla zwierząt, co jest podstawą dobrostanu.

Idąc dalej w tym kierunku i wciąż zdobywając nową wiedzę narodziła się szczególna fascynacja jednym z kanałów sensorycznych: węchem. W Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu prowadziłam autorskie badania, które wykorzystałam w pracy magisterskiej pt.: "Rola feromonów i innych substancji semiochemicznych w zachowaniu zwierząt. Wpływ maskowania feromonów płciowych na zachowania rozrodcze myszy", napisanej pod pieczą Prof. Tadeusza Jezierskiego. Obecnie na studiach doktoranckich w IGHZ PAN w Jastrzębcu kontynuuję swoje badania z zakresu działania i wykorzystania zwierzęcego węchu w diagnostyce chorób.

Zapraszamy do www.ethoplanet.com